Miasto Grajewo

Projekt: PO RPW II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Nazwa projektu

„Rozwój sieci szerokopasmowej FTTH w Grajewie przez firmę GIG@NET”, przez firmę GIGANET Paweł Jastrzębski

Krótki opis projektu:

Projekt: PO RPW II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Nazwa projektu

„Rozwój sieci szerokopasmowej FTTH w Grajewie przez firmę GIG@NET”, przez firmę GIGANET Paweł Jastrzębski

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA (ang. Next Generation Access) poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej.

Realizacja projektu zapewniła dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s w technologii FTTH na terenie miasta Grajewo w województwie Podlaskim.

W tym celu Wnioskodawca wybudował dedykowaną infrastrukturę informatyczną o długości 26 000 m, zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach.

Już ponad 2500 mieszkańców korzysta z szybkiego Internetu 100mbit i więcej – głównie osoby prywatne.

Projekt przyczynił się także do zmniejszenia różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z Internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym, zwiększenia wykorzystania usług internetowych oraz zwiększenia dostępności do informacji.

Gmina Grajewo

Projekt: PO RPW II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Nazwa projektu

Projekt: PO RPW II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Nazwa projektu

„Budowa szybkiego Internetu w gminie Grajewo”, przez firmę GIGANET Paweł Jastrzębski

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA (ang. Next Generation Access) poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej.

Realizacja zadania zapewniła dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s w technologii FTTH na terenie powiatu grajewskiego w województwie podlaskim. Ideą projektu byo zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach wykluczonych cyfrowo.

By zrealizować ten cel Wnioskodawca wybudował dedykowaną infrastrukturę informatyczną w wymiarze 29 000 m, zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach.

Obecnie w miejscowościach: Boczki Świdrowo, Wierzbowo, Wojewodzin, Łękowo, Kacprowo, Ruda, Ciemnoszyje, Brzozowa-Wólka, Białaszewo, 500 użytkowników końcowych korzysta z szybkiego internetu– głównie osoby prywatne.

Projekt przyczynił się także do zmniejszenia różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z Internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym, zwiększenia wykorzystania usług internetowych oraz zwiększenia dostępności do informacji.

Obszar dzianiagmina Grajewo

Obszar dzianiamiasto Grajewo

Obszar dzianiagmina Rajgród

Obszar dzianiagmina Wąsosz

Obszar dzianiagmina Szczuczyn

Obszar dzianiagmina Goniądz

Obszar dzianiagmina Prostki